כך הוא מצייר, גם אותה וגם אותו

back                                                 to beginning                                                          next